Vereniging‎ > ‎

Vereniging

Wie zijn we

De Actiegroep St.-Baafskouter/Rozebroeken (ASBR) groepeert actieve buurtbewoners die regelmatig samen komen en de gang van zaken in het gelijknamige parkgebied en omgeving te Gent-St.Amandsberg op de voet volgen.

Bijzonder en ongetwijfeld dé sterkte van de groep is het feit dat de actieve leden vanuit zeer diverse interesses samen rond het toekomstige park en zijn buurt bezig zijn. De groep bestaat uit zowel vroegere tuinders als inwijkelingen of nieuwe buurtbewoners; zowel plantenkenners; zowel hondenliefhebbers als zij die ze verwensen; zowel cultuurminnaars als joggers; zowel vogelkenners als speelvogels.

Ons doel

We streven naar een buurtgerichte én ecologische invulling van het groengebied. Onze wensen worden bij de huidige inrichting van het park in belangrijke mate gerealiseerd. We blijven ze nochtans herhalen want dit is nog maar fase 1. De inrichting van een belangrijk deelgebied ter hoogte van de beek is pas voorzien in een nog niet strikt vastgelegde fase 2. Tevens vormen een geplande verkaveling en een planologische aanpassingen via een RUP, o.a. voor een parking ter hoogte van Wijmakker, nog heel cruciale momenten.

Onze inrichtingsverlangens
 • Ons uitgangspunt is zoveel mogelijk de bestaande plantengroei te vrijwaren, want ze vormt een "mélange bizarre".
 • Worden er nieuwe struiken of bomen geplant, dan liefst inheemse soorten.
 • Speciale aandacht voor de nog echt natuurlijke, meestal natte stukken zoals de ongestoorde bodems van het broekbos.
 • We respecteren de noodzakelijke inspanningen tot bodemsanering. We vragen wel om rekening te houden met bestaande planten en niet onnodig te kappen of te verwijderen.
 • We vragen om in dit gebied geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken, de vervuiling is al groot genoeg.
 • We willen dat het gebied vooral door de omwonenden kan gebruikt worden, met nadruk op elkaar ontmoeten.
 • Eén van de belangrijkste pluspunten van de buurt is de verkeersveiligheid. Dit willen we zo houden. Dus geen parkings of andere dingen erbij die verkeer aantrekken, ook niet aan de sporthal of het zwembad.
 • Voor de rest voor elk wat wils, niet te groots, niet te flits. Gewoon een aantrekkelijke groene omgeving om te wandelen of te niksen, ravotgroen voor de kinderen, een soort speelbos. Nu al komen veel mensen hun hond uitlaten in het gebied. Daarom wordt best een hondenweide voorzien.
 • De wegelingen in het gebied zijn veilige fiets- en voetgangersdoorgangen tussen Sint-Amandsberg en Destelbergen, van en naar verschillende scholen. Dit moet blijven. Verlichting van het fietspad zal het veiligheidsgevoel verhogen.
 • We vragen ook aandacht voor het groen dat niet op Gents grondgebied ligt.
 • Tenslotte dromen we van historische blikvangers zoals de heropstanding van de Kriekenboomgaard op het einde van de Kriekerijstraat en een verwijzing naar de motte van Herlegem.