Vereniging‎ > ‎

Vereniging

Wie zijn we?

De Actiegroep St.-Baafskouter/Rozebroeken (ASBR) groepeert actieve buurtbewoners die regelmatig samen komen en de gang van zaken in het gelijknamige parkgebied en omgeving te Gent-St.Amandsberg op de voet volgen.

Bijzonder en ongetwijfeld dé sterkte van de groep is het feit dat de actieve leden vanuit zeer diverse interesses samen rond het toekomstige park en zijn buurt bezig zijn. De groep bestaat uit zowel vroegere tuinders als inwijkelingen of nieuwe buurtbewoners; zowel plantenkenners; zowel hondenliefhebbers als zij die ze verwensen; zowel cultuurminnaars als joggers; zowel vogelkenners als speelvogels.

Ons doel

ASBR heeft tot doel de site Sint-Baafskouter - Rozebroeken, een waardevol groengebied in het grensgebied van Gent en Destelbergen, een buurtgerichte en ecologische invulling te geven. ASBR wil zoveel mogelijk buurtbewoners hierbij betrekken.

Deze doelstelling omvat:

 • het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van de biodiversiteit in het gebied;
 • een verantwoord en efficiënt gebruik van de ruimte. Dit impliceert dat de menselijke activiteiten de draagkracht van het ecosysteem respecteren;
 • het bereiken van een algemene basismilieukwaliteit voor de milieucompartimenten water, bodem en lucht en het bereiken van een bijzondere milieukwaliteit in specifieke gebieden;
 • het behoud van een leefbare woonomgeving;
 • het beperken van alle vormen van milieuhinder;
 • het stimuleren van de sociale cohesie in de buurt.

Hoe willen we dit bereiken?

ASBR wil dit doel verwezenlijken, onder meer door:

 • het informeren en sensibiliseren van het brede publiek of van specifieke doelgroepen;
 • rechtstreekse tussenkomsten bij officiële instanties en particulieren;
 • de deelname aan de werking van advies- en overlegorganen;
 • het organiseren van buurtactiviteiten om het gebied onder de aandacht te houden;
 • samenwerking met andere milieuverenigingen en koepels op plaatselijk, provinciaal, Vlaams, nationaal niveau.