Nieuws

 

 

 

 

 

Het buurtcomité stelt zich vragen bij de verleende verkavelingsvergunning m.b.t. de percelen op het einde van de Kriekerij-, Jos Verdegem- en Oscar Colbrandtstraat.
 
We vrezen dat de aanwezige vervuiling in de grond zal blijven zitten en hebben dan ook een bezwaarschrift ingediend.
 
Wil je het ingediende bezwaarschrift lezen? Klik dan hier.
 
Ook in de pers kwam het ingediende bezwaarschrift ter sprake. Lees hier het krantenartikel.
 
 https://drive.google.com/file/d/0BzW2jFl7fYY0V2NDWmZaa1BGbk0/view


---------------------------------------------------------------------------------------------------

De CHALET blijft bestaan en wordt een huis voor de buurt.

De Actiegroep Sint-Baafskouter-Rozebroeken (ASBR) heeft de chalet van de sloop gered. Normaal zou de chalet (de cafetaria van het oude zwembad) worden gesloopt. Het actiecomité kon daar een stokje voor steken, waardoor het oude bouwwerk kan blijven.

 

Naast ASBR en scoutsgroep "De Flamingos"  zullen ook andere buurtvereniging hier buurtactiviteiten kunnen organiseren. 

Momenteel is de chalet nog in slechte staat, maar daar komt binnenkort verandering in. De stad Gent en Farys, vroeger TMVW, grijpen in op vlak van brandveiligheid en toegankelijkheid. De buurtbewoners nemen de verfraaiingswerken voor hun rekening.

Ben je een handige buur en wil je hieraan meehelpen? Laat dit weten aan info@rozebroeken.be

De chalet wordt een huis voor en door de buurt en een leuke, sfeervolle plek om samen te komen.