Nieuws‎ > ‎

Peuterspeeltuin nabij sporthal wordt verplaatst - bis

Geplaatst 24 mei 2010 00:56 door Marc Batsleer
Op 19 mei kregen Ann en Eva (zie vorig bericht) reactie van Luc Carnier van de Ombudsdienst. Daarin stond het volgende:

Wij hebben bij de betrokken diensten nog eens ons licht opgestoken en kunnen u hierbij op de hoogte stellen van de stand van zaken.

Het speelpleintje zal worden verplaatst. De werken worden uitgevoerd door een aannemer, vatten aan op dinsdag 25 mei en duren een drietal dagen. Dus tegen het einde van deze maand moet deze nieuwe speeltuin klaar zijn. Dit alles volgens het Departement Stadspromotie en Sport.

Nog deze week, anders volgende week, zouden de mensen die de petitie hebben ondertekend vanwege de bevoegde schepen hierover nog een brief mogen verwachten. In eerste instantie zullen de ondertekenaars van de petitie aangeschreven worden. Op basis van een 600-tal handtekeningen kan het departement ongeveer een 400 brieven versturen. Daarnaast zal men ook nog een bewonersbrief bussen rond de Rozebroekslag om de mensen in te lichten over de gewijzigde verkeerssituatie. Men zal ook een bewonersbrief versturen met een ruime perimeter om een verslag te geven over de werken en de timing. Gelijklopend zullen ook de scholen en de clubs, die gebruik maken van de huidige sportinfrastructuur geïnformeerd worden.
De Stad zal ook nog een persmededeling verspreiden.

Wij hopen dat dit alles zal worden verwezenlijkt, zodat wij dit dossier mogen afronden. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan blijven wij uiteraard beschikbaar.

Met vriendelijke groeten
Luc Carnier
Teammedewerker
In opdracht van Rita Passemiers, Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW Gent en Stadsontwikkelingsbedrijf Gent

Comments