Maaien in de Rozebroeken op zondag 7, 14 en 21 oktober

Wie zijn we

De Actiegroep St.-Baafskouter/ Rozebroeken (ASBR) groepeert actieve buurtbewoners die regelmatig samen komen en de gang van zaken in het gelijknamige parkgebied en omgeving te Gent-St.Amandsberg op de voet volgen.

lees meer


Historiek

Het gebied heeft een bijzonder boeiende geschiedenis. Klaar voor een niet altijd 'proper' verhaal?

Natuur

Klik hier voor recente natuurwaarnemingen in het gebied via waarnemingen.be

We trekken terug het broek in. Dit stukje natuur aan de

Rozebroekslag is biologisch heel waardevol en gaat graag kort de winter in.Er zijn drie maaimomenten voorzien:

zondag 7, 14 en 21 oktober, telkens van 9 u. tot 12.30 u.  

Je kan leren maaien maar even goed maaisel helpen afvoeren, de verdwaasde kikkers in veiligheid brengen of gewoon genieten van de natuur.Er is ontbijt voorzien (koffie, thee, ontbijtkoeken ..). 

We ronden de maaibeurten af met een aperitiefje.

Zin om deel te nemen? 

Stuur snel een mailtje naar maaien@rozebroeken.be

Tot op het maaiveld.