Ciné Canapé: steeds een verrassende film vanuit een gezellige zetel...

Wie zijn we

De Actiegroep St.-Baafskouter/ Rozebroeken (ASBR) groepeert actieve buurtbewoners die regelmatig samen komen en de gang van zaken in het gelijknamige parkgebied en omgeving te Gent-St.Amandsberg op de voet volgen.

lees meer


Historiek

Het gebied heeft een bijzonder boeiende geschiedenis. Klaar voor een niet altijd 'proper' verhaal?

Natuur

Klik hier voor recente natuurwaarnemingen in het gebied via waarnemingen.be
Telkens slaagt Ludo erin om een minder bekende film met een boodschap te programmeren. 

Steeds weer een aangename ontdekking en dat vanuit een gezellige canapé.

Check hier het winterprogramma.