Er wordt weer gemaaid in de Rozebroeken

Wie zijn we

De Actiegroep St.-Baafskouter/ Rozebroeken (ASBR) groepeert actieve buurtbewoners die regelmatig samen komen en de gang van zaken in het gelijknamige parkgebied en omgeving te Gent-St.Amandsberg op de voet volgen.

lees meer


Historiek

Het gebied heeft een bijzonder boeiende geschiedenis. Klaar voor een niet altijd 'proper' verhaal?

Natuur

Klik hier voor recente natuurwaarnemingen in het gebied via waarnemingen.be


We gaan terug naar het broek. Dit stukje natuur aan de Rozebroekslag is biologisch heel waardevol. We maaien om de bodem te verarmen zodat bloemrijke planten en kruiden meer ontwikkelingskansen krijgen. Voor deze klus halen we de zeisen van stal.  

Er zijn drie maaimomenten voorzien: zondag 6, 13 en 20 oktober, telkens van 9 u. tot 12 u.  Je kan leren maaien maar even goed maaisel helpen afvoeren, de opgeschrikte kikkers opvangen en in veiligheid brengen of gewoon de natuur beleven.  Er zijn ontbijtkoeken en dranken voorzien voor de vrijwilligers.

Zin om deel te nemen?

Stuur snel een mailtje naar maaien@rozebroeken.be.

Hou onze Facebookpagina in het oog voor updates. We hopen je te verwelkomen op het maaiveld.