Historiek‎ > ‎

De vuilnishooop van Sint-Baafskouter

wat voorafging in 'Het verhaal van Rozebroeken - Sint-Baafskouter': DE NV ‘EXTRA MUROS’ (1931)

Uit: Onze Stem, 1932, n° 9

Onze bewoners van St.-Baafskouter, welke naar de ontworpen plans, een van de schoonste wijken wordt onzer gemeente, klagen terecht over de menigvuldige ongemakken welke zij te verduren hebben van het storten der vuilnis, achter hun woning op de gronden van M. D’anvers. Onze gemeente ontlast zich daar van ook van haar vuilnis, maar op een smalle strook. Zij neemt echter de nodige maatregelen om alle onaangenaamheden te vermijden. De vuilnis wordt besproeid met chlorure en overdekt met aarde.

http://sintbaafskouter.be/googlesite/2015/03%20_winkel_colbrandt.jpg
Een van de eerste huizen aan de Sint-Baafskouter,  “welke naar de ontworpen plans, een van de schoonste wijken wordt onzer gemeente“. In 1933 nog zonder bestrating en met toenemende last door de nabijheid van het stort.

De stad Gent stort daar ook haar vuilnis en zulks op een breedte van 150 tot 200 meters. Bij stil en warm weder verspreidt de vuilnis een verpestende geur, vergezeld van een zwerm vliegen, die het de bewoners onuitstaanbaar maken. De vodden wierden uit dit vuil gesorteerd en op daartoe gesponnen draden in de lucht gedroogd, wat de erbarmelijke toestand nog erger maakte. Sinds lang is daartegen door de gemeente stelling genomen en talrijke brieven zijn daarover gezonden en aan de stad gent en aan het hooger bestuur. Een verslag werd aan de provincie gestuurd die akkoord ging met het ingenomen standpunt onzer gemeente. Doch niets baatte en de stad ging voort op dezelfde weg. Een nieuw optreden onzer gemeente had voor gevolg dat een onderhoud plaats greep op het stort zelf. Namen daar aan deel voor onze gemeente de heer Cardon, burgemeester, en schepen Braeckman, twee vertegenwoordigers van de reinigingsdienst van Gent en heer Dr. Hollemans, provinciale inspecteur. Men kwam als volgt overeen:

 1. Het storten der vuilnis van Gent zal voortaan geschieden op een smalle strook;
 2. Het drogen der vodden moet worden stopgezet;
 3. De gestorte vuilnis moet onvermijdelijk besproeid worden met chlorure.

In de maand september zal een nieuwe samenkomst plaats hebben om te onderzoeken wat er verder dient gedaan te worden. Die wantoestand heeft veel te lang geduurd en ’t is absoluut noodzakelijk dat daar een einde aan komt. Voor de veiligheid en de gezondheid onzer inwoners moeten al de bezwaren, de financieele inbegrepen, de vlag strijken.


het vervolg van 'Het verhaal van Rozebroeken - Sint-Baafskouter': HET WERK VAN DEN AKKER (1932)

Verdwaalpaadjes