't Is hier schuune op zondag 19 maart: Gruute kuis + natuurwandeling

Wie zijn we

De Actiegroep St.-Baafskouter/ Rozebroeken (ASBR) groepeert actieve buurtbewoners die regelmatig samen komen en de gang van zaken in het gelijknamige parkgebied en omgeving te Gent-St.Amandsberg op de voet volgen.

lees meer


Historiek

Het gebied heeft een bijzonder boeiende geschiedenis. Klaar voor een niet altijd 'proper' verhaal?

Natuur

Klik hier voor recente natuurwaarnemingen in het gebied via waarnemingen.be


Beste vrienden, buurtbewoners, sympathisanten en parkgenieters,


Op zondag 19 maart organiseert ‘Actiegroep Sint-Baafskouter- Rozebroeken’ een opkuisactie in het Rozebroekenpark als onderdeel van de Gentse Gruute Kuis.


Wat doen we die dag?
9u30-10u:  verzamelen aan ‘het chalet’,  het wit gebouwtje tegenover het sportcomplex aan de Rozebroekslag.
10u: start opruimactie. We kammen de wijde omgeving uit en slaan het zwerfvuil aan de haak 
13u:  einde actie + afsluiten met aperitief.

Praktisch
voorzie warme kleding, stevig schoeisel. 
   We vissen ook zwerfvuil uit het water.
   Laarzen, schepnetten, vishaken,
  duikerspakken … het is allemaal
  toegelaten.

  Wij voorzien handschoenen, vuilzakken, 
  vuilknijpers, kruiwagens, fluovestjes,
  koffie/thee/koekjes ..


  Deel deze actie met familie,
  vrienden, kennissen en buren.

 
Als dessert is er om 15 u. een geleide historisch-ecologische wandeling voorzien in het park.

Bij voorkeur inschrijven, mail

Plaatsen zijn beperkt (± 25).   

Start: 15u, Luifel einde Kriekerijstraat.