Nieuwjaarsreceptie voor de buurt op 5 februari 2017

Wie zijn we

De Actiegroep St.-Baafskouter/ Rozebroeken (ASBR) groepeert actieve buurtbewoners die regelmatig samen komen en de gang van zaken in het gelijknamige parkgebied en omgeving te Gent-St.Amandsberg op de voet volgen.

lees meer


Historiek

Het gebied heeft een bijzonder boeiende geschiedenis. Klaar voor een niet altijd 'proper' verhaal?

Natuur

Klik hier voor recente natuurwaarnemingen in het gebied via waarnemingen.be


Het ASBR-buurtcomité wenst U een gelukkig nieuwjaar en nodigt u alvast uit op zondag 5 februari om tezamen met andere buren te toasten op het nieuwe jaar.

We verwelkomen jullie in de chalet in het Rozebroekenpark tussen 11u en 13u.

Wil je ons een handje helpen? Tof... meld dit even aan info@rozebroeken.be

Tot dan!