Het buurtcomité stelt zich vragen...

Wie zijn we

De Actiegroep St.-Baafskouter/ Rozebroeken (ASBR) groepeert actieve buurtbewoners die regelmatig samen komen en de gang van zaken in het gelijknamige parkgebied en omgeving te Gent-St.Amandsberg op de voet volgen.

lees meerNatuur

Klik hier voor recente natuurwaarnemingen in het gebied via waarnemingen.be
 
... bij de verleende verkavelingsvergunning m.b.t. de percelen op het einde van de Kriekerij-, Jos Verdegem- en Oscar Colbrandtstraat.
 
We vrezen dat de aanwezige vervuiling in de grond zal blijven zitten en hebben dan ook een bezwaarschrift ingediend.
 
Wil je het ingediende bezwaarschrift lezen? Klik dan hier.
 
Ook in de pers kwam het ingediende bezwaarschrift ter sprake. Lees hier het krantenartikel.
 
 https://drive.google.com/file/d/0BzW2jFl7fYY0V2NDWmZaa1BGbk0/view